Ben je in United States?
Bezoek onze website www.croisieuroperivercruises.com.
contact
brochure

Bescherming van persoonsgegevens en cookies

 

I.   WAT IS HET DOEL VAN DE COOKIES DIE OP WWW.CROISIEUROPE.BE WORDEN UITGEGEVEN?

II.   UW KEUZES INZAKE COOKIES 

i.   De keuzes die u worden aangeboden via uw navigatiesoftware

(a)   Het toestaan van cookies

(b)   Het weigeren van cookies

(c)   Hoe kunt u uw keuzes uitoefenen, volgens de browser die u gebruikt?

ii.   Uw keuzes online geuit bij interprofessionele platformen

III.   WAARVOOR DIENEN DE COOKIES BIJ ONZE RECLAME-INHOUD DIE DOOR DERDEN WORDT VERSPREID?

IV.   WAT IS HET NUT VAN EEN AAN UW BROWSER AANGEPASTE WEERGAVE VAN RECLAME?

V.   ALS U HET GEBRUIK VAN UW TERMINAL MET ANDEREN DEELT

VI.   PERSOONSGEGEVENS EN NAVIGATIEGEGEVENS

VII.   WOORDENLIJST

 

Welkom op de website www.croisieurope.be, uitgegeven door het bedrijf Alsace Croisières - CroisiEurope SAS met maatschappelijke zetel: Rue de la Division Leclerc 12 – F-67000 STRAATSBURG, e-mail: info@croisieurope.com, tel. 00 33 3.88.76.44.44, HR 76B 115, NV met een kapitaal van € 2.000.000, Frans reisbureau – Vergunning IM067100025.


Wij hebben als activiteit de verkoop van rivier- en zeecruises evenals bijbehorende diensten. Wij kunnen rechtstreeks of via onze dienstverleners (communicatie-adviesbureaus) advertentieruimtes kopen om onze activiteiten en onze aanbiedingen op websites/applicaties van derden te promoten, door middel van reclame-inhoud (tekst, afbeeldingen, animaties, video's, enz.) die wordt verspreid door deze websites/applicaties.


Bij raadpleging van de website www.croisieurope.be is het mogelijk dat er informatie over de navigatie van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) op onze website geregistreerd worden in “cookies”-bestanden die geïnstalleerd worden op uw terminal, onder voorbehoud van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot de cookies en die u altijd kunt wijzigen.


I.   WAARVOOR DIENEN DE COOKIES DIE OP WWW.CROISIEUROPE.BE WORDEN UITGEGEVEN?


Enkel de uitgever van een cookie kan de informatie die erin staat lezen of wijzigen.


Er kunnen cookies opgenomen zijn in de advertentieruimtes van onze website. Deze advertentieruimtes geven op uw terminal reclame-inhoud van adverteerders weer. Deze ruimtes dragen bij aan de financiering van de inhoud en de diensten die wij tot uw beschikking stellen.


De cookies die wij uitgeven op onze website


Wanneer u inlogt op de website www.croisieurope.be kan het, onder voorbehoud van uw keuzes, nodig zijn om verschillende cookies te installeren op uw terminal, waardoor we de browser van uw terminal kunnen herkennen tijdens de geldigheidsduur van de desbetreffende cookie. De cookies die wij uitgeven worden gebruikt voor de onderstaande doeleinden, onder voorbehoud van uw keuzes, die blijken uit de instellingen van uw navigatiesoftware die u gebruikt bij het bezoeken van onze website, die u altijd bij ons kunt uiten.


De Cookies die wij uitgeven, stellen ons in staat :


1.   om statistieken en bezoeks- en gebruiksvolumes van de verschillende elementen van onze website op te maken (bezochte rubrieken en inhoud, traject), waardoor we het nut en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren; in overeenstemming met de Franse wet “Informatica en Vrijheden” beschikt u over een recht op toegang tot deze gegevens dat u kunt uitoefenen door contact op te nemen met Alsace Croisières - CroisiEurope SAS, zetel: Rue de la Division Leclerc 12 - F-67000 STRAATSBURG. Als u niet wilt dat wij cookies op uw terminal registreren voor bezoekanalysedoeleinden, dan kunt u klikken op deze deactiveringslink, die een cookie op uw terminal zal installeren met als enig doel om die diensten te deactiveren. Er zal geen informatie worden verzonden naar de uitgever van de bezoekanalysetool. Als u deze dienst opnieuw wilt activeren, klik dan hier.

Het doel van dit soort cookie is beperkt tot het meten van het bezoek aan de pagina’s op onze website, teneinde een evaluatie van de gepubliceerde inhoud en van de ergonomie van de website mogelijk te maken, zonder dat u daarom geïdentificeerd kunt worden. De verzamelde gegevens worden niet gekruist met andere verwerkte gegevens (klantenbestanden of bezoekstatistieken van andere websites). Het gebruik van de cookie is strikt beperkt tot de productie van anonieme statistieken.

Het gebruik van het IP-adres om u geografisch te lokaliseren zal niet nauwkeuriger zijn dan de schaal van de stad. Dit IP-adres zal verwijderd of geanonimiseerd worden zodra de geografische lokalisering uitgevoerd is om verder gebruik van dit persoonsgegeven of kruising met andere persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaarduur: cookies die uw traceerbaarheid mogelijk maken zullen niet meer dan zes maanden worden bewaard. De vervaldatum van de cookie zal niet meer dan zes maanden na de eerste plaatsing ervan liggen en deze periode zal niet verlengd worden door nieuwe bezoeken. De bruto bezoekgegevens verbonden aan een identifier (een IP-adres bijvoorbeeld) zullen niet meer dan zes maanden worden bewaard. Na deze periode zullen de gegevens verwijderd of geanonimiseerd worden.


2.   om de presentatie van onze [website/applicatie] aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) bij uw bezoeken aan onze website, volgens de visualisatie- of leeshardware en -software van uw terminal;


3.   om de op uw terminal door onze advertentieruimtes weergegeven reclame-inhoud aan te passen op basis van de navigatie van uw terminal op onze website;


4.   om de op uw terminal in onze advertentieruimtes weergegeven reclame-inhoud aan te passen op basis van de lokalisatiegegevens (lengtegraad en breedtegraad) die met uw voorafgaande toestemming worden doorgegeven door uw terminal; in overeenstemming met de Franse wet “Informatica en Vrijheden” beschikt u over een recht op toegang tot deze gegevens dat u kunt uitoefenen door contact op te nemen met Alsace Croisières - CroisiEurope SAS, zetel: Rue de la Division Leclerc 12 - F-67000 STRAATSBURG.

Als u niet wilt dat onze advertentieruimtes cookies op uw terminal registreren voor reclamedoeleinden, dan kunt u klikken op deze deactiveringslink, die een cookie op uw terminal zal installeren met als enig doel om de diensten voor het aanpassen van de reclame in de advertentieruimtes die wij beheren, te deactiveren. Merk op dat deze procedure niet zal beletten dat er advertenties weergegeven worden op uw terminal. Ze zal alleen de technologieën blokkeren die de advertenties aanpassen aan uw navigatie en uw interesses.

Opgelet, het in aanmerking nemen van uw wensen berust op een cookie. Als u al de op uw terminal opgeslagen cookies (via uw browser) verwijdert, zullen wij - of onze dienstverleners - niet meer weten dat u die optie hebt gekozen.

Als u, tot slot, een deactiveringscookie op uw terminal geregistreerd hebt en u de aan de navigatie van uw terminal aangepaste reclame-inhoud opnieuw wilt zien, klik dan hier.


5.   om de informatie met betrekking tot een formulier dat u hebt ingevuld op onze website (inschrijving of toegang tot uw account), of met betrekking tot producten, diensten of informatie die u gekozen hebt op onze website (onderschreven dienst, inhoud van een boodschappenwagentje, enz.), te onthouden ;


6.   om u de mogelijkheid te bieden om toegang te hebben tot voorbehouden en persoonlijke ruimtes op onze website, zoals uw account, dankzij identifiers of gegevens die u ons eventueel eerder hebt toevertrouwd ;


7.   om veiligheidsmaatregelen te implementeren, bijvoorbeeld als aan u gevraagd wordt om na een bepaalde tijdspanne opnieuw in te loggen op een inhoud of een dienst.


Wij gebruiken ook cookies in het kader van de analyse van de activiteit van de website met behulp van de "Google Analytics"-dienst die aangeboden wordt door Google Inc. In het kader van de "Remarketing", een dienst eveneens door Google Inc. wordt aangeboden, gebruiken wij cookies om de weergave van advertenties op websites van derden en op basis van de historiek van eerdere bezoeken van de gebruikers op deze website aan te bieden en te verfijnen.

 

II.   UW KEUZES INZAKE COOKIES


Er worden u meerdere mogelijkheden aangeboden om de cookies te beheren. Alle instellingen die u kunt kiezen kunnen uw navigatie op het internet en de voorwaarden voor de toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies nodig is, wijzigen.

U hebt op ieder ogenblik de keuze om uw wensen inzake cookies uit te drukken en te wijzigen, op de hieronder beschreven manieren.

i.   De keuzes die u worden aangeboden via uw navigatiesoftware

U kunt uw navigatiesoftware zodanig configureren dat cookies in uw terminal geregistreerd worden, of dat ze in tegendeel verworpen worden, hetzij systematisch of volgens de uitgever ervan. U kunt uw navigatiesoftware ook zodanig configureren dat de aanvaarding of weigering van cookies specifiek gevraagd wordt, voordat een cookie kan worden geregistreerd in uw terminal. Voor meer informatie kunt u de rubriek “Hoe uw keuzes uitoefenen, volgens de browser die u gebruikt?” raadplegen.

(a)   Het toestaan van cookies

De registratie van een cookie op een terminal is in hoofdzaak afhankelijk van de wil van de gebruiker van de terminal, die hij altijd gratis via de keuzes die door zijn navigatiesoftware worden aangeboden, kan uitdrukken en wijzigen.

Indien u in uw navigatiesoftware de registratie van cookies op uw terminal hebt aanvaard, kunnen de cookies die opgenomen zijn in de pagina’s en in de inhoud die u geraadpleegd hebt tijdelijk opgeslagen worden in een hiervoor bestemde ruimte op uw terminal. Ze zullen enkel leesbaar zijn voor de uitgever ervan.

(b)   Het weigeren van cookies

Indien u de registratie van cookies op uw terminal weigert, of indien u de geregistreerde cookies wenst te verwijderen, kunt u niet meer gebruik maken een aantal functies die nodig zijn om in bepaalde ruimtes op onze website te navigeren. Dat zou het geval zijn indien u zou proberen toegang te hebben tot onze inhoud of diensten waarvoor u zich moet identificeren. Dat zou ook het geval zijn indien wij – of onze dienstverleners – het door uw terminal gebruikte browsertype, de taal- en weergave-instellingen of het land waar uw terminal verbonden lijkt te zijn met het internet, niet kunnen herkennen.

In dat geval wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de slechtere werking van onze diensten, die het gevolg is van het feit dat wij de cookies die noodzakelijk zijn voor de werking ervan en die u weigerde of verwijderde, niet kunnen registreren of raadplegen.

(c)   Hoe kunt u uw keuzes uitoefenen, volgens de browser die u gebruikt?

Voor het beheer van de cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser verschillend. Ze wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser, waarin u te weten kunt komen hoe u uw wensen inzake cookies kunt wijzigen.

Voor Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/nl-BE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Voor Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/nl/9277.html

Voor Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&hlrm=en&answer=95647

Voor Firefox™ : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-vo...

Voor Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

ii.   Uw keuzes online geuit bij interprofessionele platformen

Als u niet wilt dat wij cookies op uw terminal registreren voor bezoekanalysedoeleinden, dan kunt u klikken op deze deactiveringslink, die een cookie op uw terminal zal installeren met als enig doel om die diensten te deactiveren. Er zal geen informatie worden verzonden naar de uitgever van de bezoekanalysetool. Als u deze dienst opnieuw wilt activeren, klik dan hier.

U kunt naar de website Youronlinechoices gaan, die wordt aangeboden door professionals uit de sector van de digitale reclame die zich gegroepeerd hebben binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance). Deze website wordt in België beheerd door Interactive Advertising Bureau Belgium.

Zo komt u te weten welke bedrijven zich hebben ingeschreven bij dit platform en welke bedrijven u de mogelijkheid bieden om de door hen gebruikte cookies om de weergave van reclame aan te passen aan uw navigatiegegevens te weigeren of te aanvaarden: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren/.

Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden professionals die internetreclame aanbieden en vormt een centrale interface waar u kunt aangeven of u cookies die gebruikt kunnen worden om de weergave van reclame aan te passen aan uw navigatiegegevens weigert of aanvaardt. Merk op dat deze procedure niet belet dat er reclame wordt weergegeven op de websites die u bezoekt.

Ze blokkeert enkel de technologieën die ervoor zorgen dat deze reclame wordt aangepast aan uw interesses.


III.   WAARVOOR DIENEN DE COOKIES BIJ ONZE RECLAME-INHOUD DIE DOOR DERDEN WORDT VERSPREID?

Wanneer u op een website gaat/een applicatie gebruikt met advertentieruimtes die een van onze advertenties verspreiden, dan kan deze advertentie een cookie bevatten. Deze cookie kan, onder voorbehoud van uw keuzes, geregistreerd worden op uw terminal en ons in staat stellen om de browser van uw terminal te herkennen tijdens de geldigheidsduur van de desbetreffende cookie. De cookies die opgenomen zijn in onze advertenties die door derden worden verspreid, worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, onder voorbehoud van uw keuzes, die resulteren uit de instellingen van de gebruikte navigatiesoftware bij uw bezoek aan onze website, die u altijd kunt uitdrukken.

De cookies die wij uitgeven, stellen ons in staat, als uw terminal de registratie ervan heeft toegestaan, afhankelijk van uw keuzes:


1.   om het aantal weergaves en activeringen van onze reclame-inhoud op websites/applicaties van derden te tellen, om deze inhoud en deze websites/applicaties te identificeren, om het aantal gebruikers te bepalen dat op elke inhoud heeft geklikt;


2.   om de aan de actoren van het reclamekanaal (communicatiebureau, reclameregie, website/uitzendmedium) verschuldigde bedragen te berekenen en statistieken op te maken;


3.   om de presentatie van de website/applicatie waarnaar onze reclame-inhoudt leidt, aan te passen volgens de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) bij uw bezoeken aan onze website en volgens de visualisatie- of leeshardware en -software van uw terminal, alsook volgens de lokalisatiegegevens (lengte- en breedtegraad), die met uw voorafgaande toestemming aan ons (of aan onze dienstverleners) worden doorgestuurd door uw terminal;


4.   om de door uw terminal uitgevoerde latere navigatie op websites/applicaties of op andere reclame-inhoud te volgen.

In overeenstemming met de Franse wet “Informatica en Vrijheden” beschikt u over een recht op toegang tot deze gegevens dat u kunt uitoefenen door contact op te nemen met Alsace Croisières - CroisiEurope SAS, zetel: Rue de la Division Leclerc 12 - F-67000 STRAATSBURG.

Als u niet wilt dat wij cookies op uw terminal registreren voor bezoekanalysedoeleinden, dan kunt u klikken op deze deactiveringslink, die een cookie op uw terminal zal installeren met als enig doel om die diensten te deactiveren. Er zal dan geen informatie worden verzonden naar de uitgever van de bezoekanalysetool. Als u deze dienst opnieuw wilt activeren, klik dan hier.

Het doel van dit soort cookie is beperkt tot het meten van het bezoek van onze reclame-inhoud die door derden wordt verspreid, zonder dat u daarom geïdentificeerd kunt worden. De verzamelde gegevens worden niet gekruist met andere verwerkte gegevens (klantenbestanden of bezoekstatistieken van andere websites). Het gebruik van de cookie is strikt beperkt tot de productie van anonieme statistieken.

Het gebruik van het IP-adres om u geografisch te lokaliseren zal niet nauwkeuriger zijn dan de schaal van de stad. Dit IP-adres zal verwijderd of geanonimiseerd worden zodra de geografische lokalisering uitgevoerd is om verder gebruik van dit persoonsgegeven of kruising met andere persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaarduur: cookies die uw traceerbaarheid mogelijk maken zullen niet meer dan zes maanden worden bewaard. De vervaldatum van de cookie zal niet meer dan zes maanden na de eerste plaatsing ervan liggen en deze periode zal niet verlengd worden door nieuwe bezoeken. De bruto bezoekgegevens verbonden aan een identifier (het IP-adres bijvoorbeeld) zullen niet meer dan zes maanden worden bewaard. Na deze periode zullen de gegevens verwijderd of geanonimiseerd worden.


IV.   WAT IS HET NUT VAN EEN AAN UW BROWSER AANGEPASTE WEERGAVE VAN RECLAME?

 

Wij beogen u zo relevant mogelijke advertenties aan te bieden. Daartoe maakt de cookietechnologie het mogelijk in real time te bepalen welke advertentie weergeven moet worden op een terminal, al naargelang zijn recente navigatie op een of meerdere websites of applicaties.

Uw belangstelling voor de reclame-inhoud die wordt weergegeven op uw terminal wanneer u een website/applicatie raadpleegt, bepaalt vaak de reclame-inkomsten van deze laatste die haar in staat stellen om haar diensten te exploiteren, die vaak gratis verstrekt worden aan de gebruikers. U ziet waarschijnlijk liever advertenties die overeenkomen met uw interesses dan advertenties die geen enkel nut voor u hebben. Adverteerders die hun advertenties willen verspreiden zijn ook geïnteresseerd in het weergeven van hun aanbiedingen bij gebruikers die er geïnteresseerd in zouden kunnen zijn.

 

V.   ALS U HET GEBRUIK VAN UW TERMINAL MET ANDEREN DEELT

 

Als uw terminal door meerdere personen wordt gebruikt en wanneer een terminal meerdere browsers heeft, kunnen we er niet zeker van zijn dat de voor uw terminal bestemde diensten en advertenties overeenkomen met uw gebruik van de terminal en niet met dat van een andere gebruiker van de terminal.

In voorkomend geval zijn het delen met andere personen van het gebruik van uw terminal en het configureren van de browserinstellingen inzake cookies, uw vrije keuze en vallen onder uw verantwoordelijkheid.


VI.   PERSOONSGEGEVENS EN NAVIGATIEGEGEVENS


Wij kunnen de aanbiedingen en advertenties die voor u bedoeld zijn aanpassen op basis van informatie over de navigatie van uw terminal op onze website, of op websites of diensten gepubliceerd door derden waarop wij cookies uitgeven.

Voor zover u ons persoonsgegevens hebt verstrekt, met name uw elektronische contactgegevens bij uw inschrijving of bij uw toegang tot een van onze diensten, kunnen we, onder voorbehoud van uw keuzes, navigatiegegevens met betrekking tot uw terminal, verwerkt door de cookies die wij uitgeven, koppelen aan uw persoonsgegevens om u, bijvoorbeeld, elektronische enquêtes te sturen of om op uw terminal, in advertentieruimtes met cookies die wij uitgeven, gepersonaliseerde advertenties weer te geven die specifiek voor u bedoeld zijn en die u persoonlijk zouden kunnen interesseren.

U kunt altijd vragen om geen aan de navigatiegegevens van uw terminal aangepaste advertenties of enquêtes meer te ontvangen door rechtstreeks en gratis contact met ons op te nemen of via de afmeldlink die opgenomen is in elke enquête die wij u via e-mail zouden kunnen sturen. In voorkomend geval zullen de advertenties die u nog ontvangt, tenzij u hiertegen bezwaar maakt bij ons, niet meer aangepast zijn aan de navigatie van uw terminal.

Bovendien, in het geval dat wij zouden overwegen om bij een derde (gerichte adverteerder, reclameregie, enz.) navigatiegegevens van uw terminal te verkrijgen die wij zouden kunnen koppelen aan persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, vragen wij u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming alvorens tot een dergelijke koppeling over te gaan en u advertenties of enquêtes te sturen die daaruit zouden resulteren.

 

VII.   WOORDENLIJST

"Cookie (s)" verwijst naar een tekstbestand dat geregistreerd kan worden, onder voorbehoud van uw keuzes, in een speciale ruimte op de harde schijf van uw terminal, bij de raadpleging van een online service via uw navigatiesoftware. Een cookiebestand stelt de uitgever ervan in staat om de terminal waarop hij opgeslagen is te identificeren tijdens de geldigheids- of opslagduur van de cookie.

"Navigatiegegevens" verwijst naar de gegevens die betrekking hebben op de verbinding van een terminal met een elektronische communicatiedienst op een bepaald moment. Wij kunnen navigatiegegevens verwerken in de door de gids beoogde omstandigheden, ook al weten wij niet noodzakelijk welke terminal u gebruikt, of wie u bent op een bepaald moment.

Deze navigatiegegevens hebben met name betrekking op:

- het IP-adres (Internet Protocol) van de met het internet verbonden terminal

- de datum en het tijdstip van de verbinding van een terminal met een elektronische communicatiedienst

- de URL (het internetadres) van de internetpagina van herkomst ("referer") van de terminal die verbinding maakt met een elektronische communicatiedienst

- de URL (het internetadres) van de webpagina geopend door de terminal die een elektronische communicatiedienst raadpleegt

- het type besturingssysteem dat wordt gebruikt door de terminal (Windows, MacOS, Linux, Unix, BeOS, ...)

- het type en de versie van de navigatiebrowser die wordt gebruikt door een terminal (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera, ...)

- de gebruikstaal van de navigatiesoftware die wordt gebruikt door de terminal

- de identifier en de inhoud van een cookiebestand dat door ons wordt opgeslagen op de terminal

"Persoonsgegevens” verwijst in het kader van dit beleid naar de gegevens die op een bepaald moment betrekking hebben op u alleen, ongeacht de terminal die u gebruikt.

"Terminal(s) verwijst naar de hardware (computer, tablet, smartphone, telefoon, enz.) die u gebruikt om een website, een applicatie, reclame-inhoud, … te raadplegen of te bekijken